Duurzaamheid speelt een grotere rol in publieke aanbestedingen

In 2019 speelde in 35,2 procent van de openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol in de gunning. Een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek dat het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra uitvoerde voor Bouwend Nederland. Provincie Noord-Brabant blijft de meest duurzame publieke opdrachtgever.

Lees meer over de Top 25 meest duurzame publieke opdrachtgevers:

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/34847/duurzaamheid-aanbestedingen

Bron: DuurzaamBedrijfsleven

Warme ontvangst voor nieuwe modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

De presentatie van de kersverse Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 belooft een nieuwe, spannende periode van samenwerking in de bouwwereld op te leveren. Met juridische innovaties en expliciete artikelen kan het bouwen aan Nederland een veel harmonieuzer karakter krijgen.

Lees meer over de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020:

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200525-warme-ontvangst-voor-nieuwe-modelovereenkomst-bouwteam-dg-2020

Bron: Duurzaam Gebouwd

Geld mag géén rol spelen bij tender twee-fasen-contract: modegril of wondermiddel?

Bron: Cobouw 6-11-2019

Het twee-fasen-contract lijkt het nieuwe wondermiddel om kieskeurige bouwers te lokken. De prijs komt pas op tafel op het moment dat risico’s duidelijk zijn. “Dat betekent dat geld geen enkele rol mag spelen bij de aanbesteding. Veel opdrachtgevers zullen moeten wennen aan het loslaten van ‘de laagste prijs’ en de knip tussen ontwerp en uitvoering.”

Aanbestedingsexpert Joost Fijneman van kenniscentrum CROW denkt dat veel opdrachtgevers daarom huiverig en wantrouwig staan ten opzichte van het twee-fasen-contract. “Vaak ten onrechte, maar ik zie nog veel misverstanden. En tegelijk zie je de opmars van het bouwteam, een vorm van het twee-fasen-contract.” Hij waarschuwt ook dat een knip niet automatisch betekent dat de samenwerking op rolletjes zal lopen.

Welke projecten zijn geschikt voor twee fasen?
“Eigenlijk alle bouwprojecten met ingewikkelde aspecten. Dus zo’n beetje elk bouwproject. Soms is een klus technisch niet ingewikkeld, maar zijn de omgeving of hinder weer belangrijk.

Lees meer

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/11/geld-speelt-geen-rol-bij-tender-twee-fasen-contract-modegril-of-wondermiddel-101278396?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20191106-cobouw-std&tid=TIDP1513621X5F3D45A2B8764F5CAF7BA8A5EEE52D33YI4

Handreiking voor het twee-fasen-contract door Expertisecentrum

Pianoo maakte een handreiking

De Wereldbank over PPS: Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017

07-februari-2017 | bron: Wereldbank

Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt over de hele wereld toegepast. PPS is in veel sectoren een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Zowel voor infrastructuur als voor vastgoed. De Wereldbank onderzocht hoe overheden er in de diverse fasen van een projectopgave voor zorgen dat de verwachte efficiëntie en kwaliteit ook echt worden bereikt. Voor de benchmark 2017 van de Wereldbank zijn op grote schaal gegevens hierover verzameld, onderzocht en bekeken waar verbetering mogelijk is.

Bron: Pianoo

Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Na een lange aanbestedingsperiode van bijna drie jaar is het project Zuidasdok voorlopig gegund aan de combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief). Op 19 januari heeft het Opdrachtgeversoverleg (OGO) dit besluit bevestigd. Direct daarna hebben we zowel de winnaar als de andere gegadigde van het besluit op de hoogte gebracht en hebben we een persbericht uitgestuurd. Het gaat om de bekendmaking van wat officieel het ‘voornemen tot gunning’ genoemd wordt. Met andere woorden: welke aannemerscombinatie de voorlopige winnaar is. Met het kenbaar maken van dit voornemen gaat de zogeheten ‘Alcatelperiode’ van start.

Bron: gemeente Amsterdam, 19-02-2017

https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/januari/voorlopige-winnaar/