De Wereldbank over PPS: Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017

07-februari-2017 | bron: Wereldbank

Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt over de hele wereld toegepast. PPS is in veel sectoren een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Zowel voor infrastructuur als voor vastgoed. De Wereldbank onderzocht hoe overheden er in de diverse fasen van een projectopgave voor zorgen dat de verwachte efficiëntie en kwaliteit ook echt worden bereikt. Voor de benchmark 2017 van de Wereldbank zijn op grote schaal gegevens hierover verzameld, onderzocht en bekeken waar verbetering mogelijk is.

Bron: Pianoo

Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Na een lange aanbestedingsperiode van bijna drie jaar is het project Zuidasdok voorlopig gegund aan de combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief). Op 19 januari heeft het Opdrachtgeversoverleg (OGO) dit besluit bevestigd. Direct daarna hebben we zowel de winnaar als de andere gegadigde van het besluit op de hoogte gebracht en hebben we een persbericht uitgestuurd. Het gaat om de bekendmaking van wat officieel het ‘voornemen tot gunning’ genoemd wordt. Met andere woorden: welke aannemerscombinatie de voorlopige winnaar is. Met het kenbaar maken van dit voornemen gaat de zogeheten ‘Alcatelperiode’ van start.

Bron: gemeente Amsterdam, 19-02-2017

https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/januari/voorlopige-winnaar/