Referentieprojecten

In de afgelopen periode hebben wij met plezier gewerkt aan de volgende projecten.

Project-, proces- en programmamanagement

 1. Programmanagement voor de verplaatsing van het hoofdkantoor van het internationale, in 28 landen actieve Swets; begeleiding van besluitvorming, aanhuur, architectenselectie en ontwerp, verbouwing en verhuizing, inclusief introductie van Het Nieuwe Werken en digitalisering
 2. Projectmanagement diverse verbouwingen en Masterplanprojecten (gedurende 11 jaar), Terminal, Luchthaven Schiphol
 3. Procesmanagement Common Use Self Service Check-in, Terminal Luchthaven Schiphol
 4. Programmamanagement Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit Wibaut aan de Amstel, Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau
 5. Accountmanagement/advies met betrekking tot huisvesting & facilities van CWI, UWV en gemeenten in bedrijfsverzamelgebouwen in de regio’s Noord en Oost Nederland, o.a. Hoogeveen en Zevenaar
 6. Diverse procesbegeleidingen voor woningbouwcorporatie Genua Groep/Portaal na fusie (ondernemingsplan, overdracht projecten,
  implementatie nieuwe bedrijfsprocessen)
 7. Procesmanagement verhuizing IT-infrastructuur BF Goodrich, Brussel, Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland

Contractmanagement

 1. PPS en samenwerkingscontracten
 • Contractmanagement van de Noord/Zuidlijn (nieuwe metrolijn Amsterdam) en de voorbereiding op de verdere implementatie in de organisatie van het GVB
 • Tendermanagement voor een Energy Service Company (ESCo) voor 9 Rotterdamse zwembaden; realiseren van Energiebesparing (DBFM), plegen van Beheer en Onderhoud en verhogen van Comfort; PPS-light variant met concurrentie gerichte dialoog, DBFM-contract, projectfinanciering
 • Contractadvisering meest geschikte (i.c. geïntegreerde) contractvorm, risico en stakeholderanalyse met plan van aanpak voor het Masterplan Logistiek van Afval Energie Bedrijf Amsterdam
 • Contractmanagement PPS-projecten Rijksgebouwendienst (> 25 milj), realisatie- en exploitatiefase
 • Ontwikkeling en realisatie van brug, woningbouw en verplaatsing jachthaven, Gemeente Haarlem
 • Ontwikkeling, realisatie en exploitatie nieuwe jachthaven, Recreatieschap Spaarnwoude
 • Herontwikkeling honkbalstadion Pim Mulier, Gemeente Haarlem
 1. Europese aanbestedingen
 • Prestatiecontract beheer en onderhoud van het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden, inclusief begeleiding ontwikkeling prestatiebestek
 • Stadhuizen, o.a. van Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Planontwikkeling incl. realisatie 2 kantorenplots Beukenhorst Zuid, Gemeente Haarlemmermeer
 • Bedrijventerrein, contra-expertise en Europese aanbesteding: Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OPP)
 • Bedrijfsverzamelgebouw Emmen, ontwikkelaar Hepart II (namens gemeente Emmen)
 1. Diversen
 • Onderzoek gevolgen overdracht van het onderhoud van 53 scholen van de gemeente naar schoolbestuur Almeerse Scholen Groep; optimale (regie)organisatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden, strategie, (integrale) contractstructuur en management, inclusief implementatieplan
 • Toegangsbeleid Security, Luchthaven Schiphol
 • (beleids)Documenten, Luchthaven Schiphol, o.a.
  • Beleid Infrastructuur Terminalcomplex bij Verhuur / Guide to Tenant
  • Herstructurering en aanpassingen huurcontracten Terminal