Wat bieden wij u?

Wij zetten ons in voor de opdrachtgever, zijn betrokken, slagvaardig en beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel. Daarnaast bieden wij flexibiliteit, hebben wij een brede scope met oog voor de menselijke factor (gevoel voor de positie en problematiek van de opdrachtgever en de cultuur waarbinnen deze opereert).

Wij leveren onze opdrachtgevers kennis, ervaring en capaciteit tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding, waarbij gestreefd wordt naar concrete resultaten en minimalisatie van bureaucratie (weinig rompslomp, korte lijnen).

Project + Contract gaat uit van een integere, open en duidelijke werkwijze: geen conflicterende belangen en geen dubbele petten. Het belang van de opdrachtgever is ons belang.
Project + Contract garandeert onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en goede communicatie over de voortgang