Referenties opdrachtgevers

Onze opdrachtgever, de heer ir. H.J. Mulder, voormalig hoofd Assetmanagement van de directie Vastgoed van de Rijksgebouwendienst heeft zijn ervaring met Carina Canoy als volgt verwoord:
“Je bent onder lastige omstandigheden met het onderwerp PPS contractmanagement aan de slag gegaan. Als pionier heb je vasthoudend je de materie eigen gemaakt. Je hebt een positie binnen het bestaande krachtenveld verworven. Je bent erin geslaagd om het belang van PPS contractmanagement binnen de directie Vastgoed concreet te maken en te laten landen. Je hebt laten zien materiedeskundig en vakinhoudelijk sterk te zijn, daarbij sta je open voor opbouwende kritiek. We hebben, elkaar aanvullend, op een prettige manier samengewerkt. Je zou binnen de (Rijks)overheid voor opdrachtgevers van betekenis kunnen zijn in verschillende fasen van het PPS proces. Na een aanvankelijk wat gereserveerde houding in de eerste gesprekken en contacten, komt er een “warm”, zakelijk en hardwerkend mens te voorschijn.”

Eén van onze opdrachtgevers van de Schiphol Group, Betty Samola MSc, Stategisch Adviseur SSE/SP van Amsterdam Airport Schiphol heeft haar ervaring met Carina Canoy als volgt verwoord:
“Carina Canoy is een zeer betrokken, veelzijdig professional met wie ik in de afgelopen tien jaar op Schiphol in verschillende projecten heb samengewerkt. In haar rol als opdrachtnemer heeft ze daarbij keer op keer aangetoond dat zij op vele vlakken inzetbaar is en niet schuwt om buiten de kaders om te denken. Dit maakt haar voor de klant een waardevolle sparring partner. Haar kritische kijk op zaken leidt tot het grondig analyseren van de problematiek. Vervolgens is zij in staat om haar analyse behendig om te zetten in een praktische aanpak. Carina is zeer daadkrachtig en gedreven en levert te allen tijde een overvloedige output. Op en top generalistisch: bouwkundige projecten, innovatie trajecten of het implementeren van security maatregelen, zij kan het allemaal. Daarbij komt dat zij zich snel aan haar omgeving kan aanpassen en op alle niveaus binnen een organisatie een serieus gesprekspartner is.”