Home

Lees meer over het boek Publiek Private Samenwerking Stap voor Stap en PPS-blog onder Publicaties. Wilt u de mindmap PPS gratis ontvangen? Klik dan hier.

Visie en missie
Project + Contract biedt voor vastgoedprojecten projectmanagement, contractmanagement en juridisch advies.

De behoefte van u als opdrachtgever staat altijd centraal.
Wij zijn direct betrokken, slagvaardig en beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel. We combineren theorie en praktijk, projectmanagement, contractmanagement en juridisch advies en hebben een geïntegreerde aanpak.

Voor het ontwikkelen van goed te exploiteren vastgoed heb je een brede scope nodig, dat wil zeggen huisvesting gericht op de hele organisatie. Processen, procedures, beleid, structuur en cultuur, maar ook juridisch en uitvoeringstechnisch. Door deze brede scope en onze fijn afgestemde antenne voor de (project)omgeving en behoeften van de opdrachtgever kan een optimaal projectresultaat worden bereikt. Hierdoor heeft de opdrachtgever er weinig omkijken naar of is in de gewenste mate bij het project betrokken.

Wanneer zijn wij actief?

 • In de initiatieffase van vastgoedontwikkeling
 • In de aanbestedingsfase van vastgoed
 • In de realisatie en exploitatiefase van vastgoed

Waarom zou u kiezen voor Project + Contract?

Omdat u specialistische begeleiding zoekt voor complexe zaken als Publiek Private Samenwerking (geïntegreerde contracten zoals DBFMO) en Europees aanbesteden.

De combinatie van projectmanagement, contractmanagement en juridisch advies bij vastgoedprojecten is onze toegevoegde waarde.

Opdrachtgevers houden van onze grote mate van flexibiliteit, brede scope en ook oog voor de menselijke factor (gevoel voor de positie en problematiek van de opdrachtgever en de cultuur waarbinnen deze opereert).

Onze sterke punten

 • Behoefte van de opdrachtgever staat centraal
 • Brede oriëntatie, kennis en ervaring op/van vastgoed en organisaties
 • Flexibele opstelling bij zich wijzigende omstandigheden
 • Streven naar win-win situaties
 • Combinatie van theoretische en uitvoerende expertise
 • Ervaring met diverse soorten opdrachtgevers en projecten
 • Ervaring in alle fasen
 • Ervaring met project-, proces en contractmanagement
 • Competente en tevreden medewerkers, die diverse rollen kunnen vervullen (manager of adviseur)

5 kernwaarden van Project + Contract

 • Creativiteit
 • Deskundigheid
 • Authenticiteit
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Onafhankelijkheid

Wat bieden wij u?

Wij zetten ons in voor de opdrachtgever, zijn betrokken, slagvaardig en beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel. Daarnaast bieden wij flexibiliteit, hebben wij een brede scope met oog voor de menselijke factor (gevoel voor de positie en problematiek van de opdrachtgever en de cultuur waarbinnen deze opereert).

Wij leveren onze opdrachtgevers kennis, ervaring en capaciteit tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding, waarbij gestreefd wordt naar concrete resultaten en minimalisatie van bureaucratie (weinig rompslomp, korte lijnen).

Project + Contract gaat uit van een integere, open en duidelijke werkwijze: geen conflicterende belangen en geen dubbele petten. Het belang van de opdrachtgever is ons belang.
Project + Contract garandeert onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en goede communicatie over de voortgang

Over ons

Wie zijn wij?

Project + Contract is ontstaan uit Canoy bv en opgericht door mr. C.A.G. (Carina) Canoy, die sinds 1998 zelfstandig werkzaam is en ruime ervaring heeft op het gebied van vastgoed gerelateerd project-, proces-, contract- en programma management en juridisch advies
http://www.linkedin.com/in/carinacanoy

Project + Contract is een klein specialistisch bedrijf, dat diensten aan kan bieden op het gebied van vastgoedprojecten doordat zij kan beschikken over een netwerk van mensen met zowel een theoretische als praktische achtergrond en expertise op het gebied van project-, proces-, contract- en programmamanagement en juridisch advies.

Wij zijn actief bij projecten waarbij veranderingen plaatsvinden in de organisatie, huisvesting, gebiedsontwikkeling, aanbesteding etcetera. We zorgen ervoor dat uw project wordt begeleid door goed gekwalificeerd personeel, dat luistert naar u als opdrachtgever en dat projecten zelfstandig naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever uitvoert.

Project + Contract is een ervaren, dynamische onderneming die zich richt op innovatief en integraal management en advies met betrekking tot vastgoed.
We zijn creatief en kijken vooral naar de mogelijkheden en het minimaliseren van (integrale) risico’s; dit komt tot uiting in onze manier van managen en contracteren.

Project + Contract levert “Specialisten met daadkracht”.
Ons netwerk bestaat uit gedreven mensen die op een professioneel niveau met elkaar overleggen, elkaar aanvullen en respecteren; specialisten op het gebied van management, contracten, financiën en techniek. Een klein, slagvaardig en betrokken team, die elkaar waar nodig bijstaan; de ideale combinatie van flexibiliteit enerzijds en continuïteit anderzijds.

Typering Project + Contract

 • Creatief, flexibel en slagvaardig
 • Eigentijds en dynamisch met oog voor trends en nieuwe ontwikkelingen
 • Onafhankelijk, integer en transparant
 • Servicegericht met persoonlijke aandacht
 • Goede terugkoppeling en rapportage

Lidmaatschappen / Links

Nieuws

Duurzaamheid speelt een grotere rol in publieke aanbestedingen

In 2019 speelde in 35,2 procent van de openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol in de gunning. Een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek dat het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra uitvoerde voor Bouwend Nederland. Provincie Noord-Brabant blijft de meest duurzame publieke opdrachtgever. Lees meer over de Top 25 …

Warme ontvangst voor nieuwe modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

De presentatie van de kersverse Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 belooft een nieuwe, spannende periode van samenwerking in de bouwwereld op te leveren. Met juridische innovaties en expliciete artikelen kan het bouwen aan Nederland een veel harmonieuzer karakter krijgen. Lees meer over de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200525-warme-ontvangst-voor-nieuwe-modelovereenkomst-bouwteam-dg-2020 Bron: Duurzaam Gebouwd

Geld mag géén rol spelen bij tender twee-fasen-contract: modegril of wondermiddel?

Bron: Cobouw 6-11-2019 Het twee-fasen-contract lijkt het nieuwe wondermiddel om kieskeurige bouwers te lokken. De prijs komt pas op tafel op het moment dat risico’s duidelijk zijn. “Dat betekent dat geld geen enkele rol mag spelen bij de aanbesteding. Veel opdrachtgevers zullen moeten wennen aan het loslaten van ‘de laagste prijs’ en de knip tussen …

Contact

Adres

Wilhelminalaan 5-B
2405 EB Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer

+31(0)172 233 279

E-mail

info@projectencontract.nl

KvK

Den Haag 64258106