Voor wie

Onze klantenkring
De door ons aangeboden diensten komen tegemoet aan de behoefte van diverse organisaties die met vastgoed te maken hebben zoals:

  • Gemeenten
  • Ministeries
  • Universiteiten
  • Ziekenhuizen/verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Woningbouwcorporaties
  • Waterschappen e.d.
  • Grotere bedrijven

Veel opdrachtgevers hebben behoefte aan een goede balans tussen uitbesteding en inzet van kennis en capaciteit van de eigen organisatie.
Organisaties die zelf beschikken over inhoudelijk deskundigen, hebben meer behoefte aan een project-, proces-, contractmanager en/of juridisch adviseur dan organisaties die zelf niet beschikken over inhoudelijk deskundigen en derhalve het liefst het geheel uitbesteden.
De behoefte aan deskundigheid op de verschillende gebieden neemt toe naarmate de complexiteit van de projecten toeneemt. Daarbij speelt dat de vele nieuwe juridische ontwikkelingen rond vastgoedprojecten en het toenemende belang daarvan het moeilijk en kostbaar maken om te zorgen dat de vakkennis binnen de eigen organisatie actueel blijft.

Project + Contract kan organisaties begeleiden daar waar de eigen capaciteit op het gebied van project-, proces-, contractmanagement en/of juridisch advies ontbreekt.