Duurzaamheid speelt een grotere rol in publieke aanbestedingen

In 2019 speelde in 35,2 procent van de openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol in de gunning. Een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek dat het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra uitvoerde voor Bouwend Nederland. Provincie Noord-Brabant blijft de meest duurzame publieke opdrachtgever.

Lees meer over de Top 25 meest duurzame publieke opdrachtgevers:

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/34847/duurzaamheid-aanbestedingen

Bron: DuurzaamBedrijfsleven

Home

Lees meer over het boek Publiek Private Samenwerking Stap voor Stap en PPS-blog onder Publicaties. Wilt u de mindmap PPS gratis ontvangen? Klik dan hier.

Visie en missie
Project + Contract biedt voor vastgoedprojecten projectmanagement, contractmanagement en juridisch advies.

De behoefte van u als opdrachtgever staat altijd centraal.
Wij zijn direct betrokken, slagvaardig en beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel. We combineren theorie en praktijk, projectmanagement, contractmanagement en juridisch advies en hebben een geïntegreerde aanpak.

Voor het ontwikkelen van goed te exploiteren vastgoed heb je een brede scope nodig, dat wil zeggen huisvesting gericht op de hele organisatie. Processen, procedures, beleid, structuur en cultuur, maar ook juridisch en uitvoeringstechnisch. Door deze brede scope en onze fijn afgestemde antenne voor de (project)omgeving en behoeften van de opdrachtgever kan een optimaal projectresultaat worden bereikt. Hierdoor heeft de opdrachtgever er weinig omkijken naar of is in de gewenste mate bij het project betrokken.

Wanneer zijn wij actief?

 • In de initiatieffase van vastgoedontwikkeling
 • In de aanbestedingsfase van vastgoed
 • In de realisatie en exploitatiefase van vastgoed

Waarom zou u kiezen voor Project + Contract?

Omdat u specialistische begeleiding zoekt voor complexe zaken als Publiek Private Samenwerking (geïntegreerde contracten zoals DBFMO) en Europees aanbesteden.

De combinatie van projectmanagement, contractmanagement en juridisch advies bij vastgoedprojecten is onze toegevoegde waarde.

Opdrachtgevers houden van onze grote mate van flexibiliteit, brede scope en ook oog voor de menselijke factor (gevoel voor de positie en problematiek van de opdrachtgever en de cultuur waarbinnen deze opereert).

Onze sterke punten

 • Behoefte van de opdrachtgever staat centraal
 • Brede oriëntatie, kennis en ervaring op/van vastgoed en organisaties
 • Flexibele opstelling bij zich wijzigende omstandigheden
 • Streven naar win-win situaties
 • Combinatie van theoretische en uitvoerende expertise
 • Ervaring met diverse soorten opdrachtgevers en projecten
 • Ervaring in alle fasen
 • Ervaring met project-, proces en contractmanagement
 • Competente en tevreden medewerkers, die diverse rollen kunnen vervullen (manager of adviseur)

5 kernwaarden van Project + Contract

 • Creativiteit
 • Deskundigheid
 • Authenticiteit
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Onafhankelijkheid

Over ons

Wie zijn wij?

Project + Contract is ontstaan uit Canoy bv en opgericht door mr. C.A.G. (Carina) Canoy, die sinds 1998 zelfstandig werkzaam is en ruime ervaring heeft op het gebied van vastgoed gerelateerd project-, proces-, contract- en programma management en juridisch advies
http://www.linkedin.com/in/carinacanoy

Project + Contract is een klein specialistisch bedrijf, dat diensten aan kan bieden op het gebied van vastgoedprojecten doordat zij kan beschikken over een netwerk van mensen met zowel een theoretische als praktische achtergrond en expertise op het gebied van project-, proces-, contract- en programmamanagement en juridisch advies.

Wij zijn actief bij projecten waarbij veranderingen plaatsvinden in de organisatie, huisvesting, gebiedsontwikkeling, aanbesteding etcetera. We zorgen ervoor dat uw project wordt begeleid door goed gekwalificeerd personeel, dat luistert naar u als opdrachtgever en dat projecten zelfstandig naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever uitvoert.

Project + Contract is een ervaren, dynamische onderneming die zich richt op innovatief en integraal management en advies met betrekking tot vastgoed.
We zijn creatief en kijken vooral naar de mogelijkheden en het minimaliseren van (integrale) risico’s; dit komt tot uiting in onze manier van managen en contracteren.

Project + Contract levert “Specialisten met daadkracht”.
Ons netwerk bestaat uit gedreven mensen die op een professioneel niveau met elkaar overleggen, elkaar aanvullen en respecteren; specialisten op het gebied van management, contracten, financiën en techniek. Een klein, slagvaardig en betrokken team, die elkaar waar nodig bijstaan; de ideale combinatie van flexibiliteit enerzijds en continuïteit anderzijds.

Typering Project + Contract

 • Creatief, flexibel en slagvaardig
 • Eigentijds en dynamisch met oog voor trends en nieuwe ontwikkelingen
 • Onafhankelijk, integer en transparant
 • Servicegericht met persoonlijke aandacht
 • Goede terugkoppeling en rapportage

Lidmaatschappen / Links